Nätverksträff Kontinens 29 maj - för förskrivare, chefer samt medicinskt ansvariga sjuksköterskor – MAS

 • Datum: 29 maj 2018 09:00
 • Börjar: 09:00
 • Slutar: 16:00
 • Plats: Fornby folkhögskola, Borlänge
 • Kategori: Hjälpmedel

Nätverkets uppgift är att inhämta och sprida kunskap gällande vård och behandling vid blåsdysfunktion samt vårdprogram, riktlinjer och förskrivning av inkontinenshjälpmedel bland sina medarbetare.

Nätverksträffen omfattar

 • Föreläsning: Urinkateter - Vård och behandling
  Föreläsare är Märta Lauritzen, uroterapeut och manusförfattare för kateterbehandling och urininkontinens i Vårdhandboken
 • Aktuell information gällande upphandlade katetrar, vårdprogram och riktlinjer m.m.
  Inger Blomgren, kontinenssamordnare och Birgitta Sonesson, hjälpmedelskonsulent

Inbjudan

Program

Anmälan: Anmäl senast 27 april 2018

Kursavgift: Förskrivardagen är avgiftsfri. Fika ingår. Lunch förbokas (85 kr), biljett säljs i receptionen.
Ej avbokad kurs debiteras 500 kr.

Antal deltagare: Minst 40 personer. Max 100 personer.

Kontaktperson: inger.blomgren@ltdalarna.se, tfn 0243-49 78 39

Anmäler följande person (endast en person/anmälan)
Lunch: *
Faktureringsuppgifter (ej avanmäld plats debiteras 500 kr):