Nätverket Strokesjuksköterskor Dalarna inbjuder till strokeseminarium den 15 november

  • Datum: 15 november 2017 08:30
  • Börjar: 08:30
  • Slutar: 16:30
  • Plats: Falu Gruva konferens, Falun

Strokeseminariet vänder sig till all personal inom landstinget och Dalarnas kommuner som jobbar med strokevård. Det blir en heldag med intressanta föreläsningar, fika och en chans till att träffa kollegor att utbyta erfarenheter med.

Tid och plats

Den 15 november, Falu Gruva konferens, Falun

Program

Kl. 08.30-09.00 Kaffe o registrering

Kl. 09.00-09.20 Inledning av dagen

Kl. 09.20-09.50 Anhörig konsulent – Thorild Ibsen

Kl. 10.00–11.00 "Allmänt om stroke" – Björn Lennhed, läkare GerRehab Falun

Kl. 11.00–12.00 Patientberättelse

Kl. 12.00–13.30 Lunch

Kl. 13.30–14.30 "Hur den kognitiva förmågan påverkar rehabilitering" – Annelie Sundstedt och Anna Ingemarsson, Geriatrik och rehabiliteringsmedicin Borlänge

Kl. 14.30–15.00 Fika

Kl. 15.00–16.00 Information från Strokerådet – Joakim Hambraeus

Kl. 16.00–16.15 Avslut av Nätverket

Kostnad och anmälan

Kostnaden är 400 kr/person inkl. lunch och kaffe.

Sista anmälningsdag den 31 oktober

Bindande anmälan via länk – Anmäl dig här

Vid förhinder får du gärna erbjuda någon annan att ta din plats.

Mer information

Önskas mer information kontakta Christina Nylén, Falun, 023-49 02 58 christina.nylen@ltdalarna.se

Välkommen!