Lunchseminarium Sara Wallin Ahlström

  • Datum: 5 mars 2018 11:30
  • Börjar: 11:30
  • Slutar: 13:00
  • Plats: CKF, Falu Lasarett
  • Kategori: Forskning

Utveckling och utvärdering av en modell för intervention med tidshjälpmedel för förskolebarn med funktionsnedsättning 

Barn med kognitiv funktionsnedsättning har ökad risk att få svårigheter med tidsuppfattning vilket påverkar deras vardagsfungerande inklusive tidshantering negativt. Idag saknas utvärderade metoder som kan facilitera utveckling av tidsuppfattning och vardagsfungerande hos barn med kognitiv funktionsnedsättning. En ny modell, Stöd i Tid, kombinerar en manualbaserad metod Min Tid med tidshjälpmedel.  Detta projekt skall undersöka om intervention med Stöd i Tid kan underlätta utveckling av tidsuppfattning och vardagsfungerande och vilka erfarenheter deltagande barn har av att arbeta med interventionen Stöd i Tid. Modellen har prövats under 8 veckor i förskolemiljön med förskolebarn 5- 6 år med och utan kognitiv funktionsnedsättning. Med den studien som grund testas nu effekten med samma upplägg i en randomiserad och kontrollerad studie med enbart barn (n=64) som har kognitiv funktionsnedsättning (Studie 2). Under studie 2 samlas data också för studie 3 och studie 4.Handledare:
Lena Almqvist docent, psykologi,  Mälardalens Högskola
Gunnel Janeslätt PhD Uppsala Universitet, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
Catharina Gustavsson PhD Centrum för Klinisk Forskning Dalarna

Måndagen den 5 mars kl. 11.30-13.00 på CKF, Falu Lasarett.

Anmälan till: karin.bjorling@ltdalarna.se