Kort föreläsning om autism, ADHD och utvecklingsstörning

  • Datum: 9 mars 2018 13:00
  • Börjar: 13:00
  • Slutar: 16:00
  • Plats: Habiliteringen i Borlänge
  • Kategori: Habilitering

Målgrupp: Föräldrar till barn på habiliteringen och deras närstående vars barn har ovanstående diagnoser. Deltagare i kurs Struktur i vardagen och koll på tiden har företräde. Andra i mån av plats.

Kostnad: Ingen.

Syfte: Att förstå mera av ovanstående diagnoser samt behovet av att kompensera med kognitivt stöd för att barnen ska öka sin självständighet i vardagliga sysslor.

Innehåll: Föreläsning om hjärnan och kognitivt stöd.

Ledare: Arbetsterapeuter Lotta Mannerhagen och Marit Jonsson.

Tider: 9 mars 2018, kl 13.00-16.00

Plats: Habiliteringen i Borlänge

Anmälan till: Receptionen, Habiliteringen i Borlänge
Tfn 0243-49 78 00

Sista ansökan: 23 februari 2018.

Vid frågor: Frågor via mejl till lotta.mannerhagen@ltdalarna.se

Minst/max antal deltagare: 7 st / 30 st

Sjukreseersättning: Nej.