INSTÄLLD! Kontinens: Förskrivning av inkontinenshjälpmedel - fördjupning för dig som är förskrivare

 • Datum: 13 mars 2018 09:00
 • Börjar: 09:00
 • Slutar: 16:00
 • Plats: LD Hjälpmedel, Skomakargatan 20 Borlänge
 • Kategori: Hjälpmedel

Målet med den här dagen är att lära sig mer om behandling och åtgärder samt förskrivning av inkontinenshjälpmedel enligt Dalarnas vårdprogram och riktlinjer.

Ta gärna med ett eget patientfall (utan personuppgifter) som vi tillsammans med uroterapeuten och resten av gruppen diskuterar utifrån vårdprogrammet.

Kursen omfattar

 • Förskrivning av inkontinenshjälpmedel – mitt ansvar som förskrivare
 • Andra hjälpmedel och inkontinens – arbetsterapeuten berättar
 • Bäckenbottenträning och blåsträning – hur gör man?
 • Gruppdiskussion – patientfall

Föreläsare: Inger Blomgren, kontinenssamordnare, Malin Nordin uroterapeut, Birgitta
Sonesson hjälpmedelskonsulent, Charlotta Tysklind arbetsterapeut och Mikael Ahlfors
hjälpmedelsingenjör.

Förberedelser: innan dagen har du god kännedom om:

 • Dalarnas vårdprogram vid blåsdysfunktion, www.ltdalarna.se/inkontinens
 • SOSFS 2008:1. Socialstyrelsens föreskrifter om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården
 •  www.nikola.nu

Anmälan:
Anmäl senast 14 februari 2018

Kursavgift:
Förskrivardagen är avgiftsfri. Fika ingår.
Ej avbokad kurs debiteras 500 kr.

Antal deltagare:
Minst 15 personer. Max 25 personer.

Kontaktperson: inger.blomgren@ltdalarna.se Tfn 0243 – 49 78 39