Kontinens: Förskrivning av inkontinenshjälpmedel - för NYA förskrivare

  • Datum: 20 december 2017 09:00
  • Börjar: 09:00
  • Slutar: 16:00
  • Plats: LD Hjälpmedel, Skomakargatan 20 i Borlänge
  • Kategori: Hjälpmedel

Kursen omfattar

  • Grunderna vid förskrivning av inkontinenshjälpmedel
  • Utprovning och val av hjälpmedel – individuell förskrivning
  • Beställningsrutiner
  • Arbetsterapeuten berättar om hjälpmedel vid hygien och toalett

Inbjudan

Sista anmlningsdag har paserat

Förlängd anmälan till 5 december

Anmäl dig senast 20 november 2017 - en person per anmälan.

Om du har frågor, kontakta inger.blomgren@ltdalarna.se