Information om samhällsstöd

  • Datum: 22 maj 2018 15:00
  • Börjar: 15:00
  • Slutar: 17:00
  • Plats: Habiliteringen i Mora
  • Kategori: Habilitering

Målgrupp: Föräldrar och anhöriga till barn och ungdomar som har kontakt med Habiliteringen.

Kostnad: Ingen

Syfte: Att få ökad kunskap om vilket samhällsstöd som finns för målgruppen.

Innehåll: Information om vårdbidrag, tillfällig föräldrapenning, LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) mm.

Ledare: Kuratorer från Habiliteringen.

Tider: Måndag 5 februari 2018, kl 14.00-16.00
Tisdag 22 maj 2018, kl 15.00-17.00

Plats: Konferensrummet Dalahästen, Habiliteringen i Mora

Anmälan till: Receptionen, Habiliteringen i Mora
0250-49 39 50

Sista ansökan: Vardagen före informationsträffen.

Vid frågor: Kurator Elina Kisnis eller Kurator Sofia Jonasson tfn 0250 493950

Minst/max antal deltagare: 4 st och max 20 st

Sjukreseersättning: Nej