Information om samhällsstöd

  • Datum: 20 mars 2018 10:00
  • Börjar: 10:00
  • Slutar: 12:00
  • Plats: Habiliteringen i Falun
  • Kategori: Habilitering

Målgrupp: Föräldrar till barn/ungdomar som har kontakt med Habiliteringen.

Kostnad: Ingen

Syfte: Att föräldrar får kunskap om olika former av samhällsstöd.

Innehåll: Information om vårdbidrag, tillfällig föräldrapenning, Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och annat stöd som samhället erbjuder.
Ta gärna med er funderingar ni har så kan vi diskutera dessa gemensamt.
Vi träffas i grupp, men har ni senare behov av mer stöd kring dessa frågor kan egen tid bokas hos teamets kurator.

Ledare: Kuratorer

Tider: Kursen hålls vid flera tillfällen under vt 2018. Välj ett datum:
24 jan kl 10.00-12.00, 20 feb kl 15.00-17.00, 20 mars
kl 10.00-12.00, 17 april kl 15.00-17.00, 15 maj kl 10.00-12.00

Plats: Habiliteringen i Falun. (Vi möts i väntrummet.)

Anmälan till: Receptionen, Habiliteringen i Falun
Tfn 023-49 05 10

Sista ansökan: En vecka innan aktuellt datum

Vid frågor: Kurator Emma Rönnkvist 023-49 05 77
Kurator Julia Larsson 023-49 05 97

Minst/max antal deltagare: Minst 6 / max 15 deltagare

Sjukreseersättning: Nej