Information om samhällsstöd

  • Datum: 15 oktober 2018 10:00
  • Börjar: 10:00
  • Slutar: 12:00
  • Plats: Habiliteringen i Borlänge
  • Kategori: Habilitering

Målgrupp: Föräldrar till barn/ungdomar som har kontakt med Habiliteringen.

Kostnad: Ingen.

Syfte: Att föräldrar får kunskap om olika former av samhällsstöd.

Innehåll: Information om vårdbidrag, tillfällig föräldrapenning, Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och annat stöd som samhället erbjuder.
Ta gärna med er funderingar ni har så kan vi diskutera dessa gemensamt.
Vi träffas i grupp, men har ni senare behov av mer stöd kring dessa frågor kan egen tid bokas hos teamets kurator.
Även handläggare från Försäkringskassan medverkar.

Ledare: Kurator.

Tider: Informationen omfattar ett tillfälle, välj datum:
10 sep, 15 okt, 26 nov 2018, kl 10.00-12.00

Plats: Habiliteringen i Borlänge (vi samlas i Habiliteringens väntrum).

Anmälan till: Receptionen, Habiliteringen i Borlänge
Tfn 0243-49 78 00

Sista ansökan: En vecka innan aktuellt datum.

Vid frågor: Kurator Carina Jarl, tfn 0243-49 78 12
Kurator Uno Wiklund, tfn 0243-49 78 34

Minst/max antal deltagare: Max 10 st.

Sjukreseersättning: Nej.