Information om samhällsstöd

  • Datum: 10 april 2017 10:00
  • Börjar: 10:00
  • Slutar: 12:00
  • Plats: Habiliteringen i Borlänge
  • Kategori: Habilitering

Målgrupp: Föräldrar till barn/ungdomar som har kontakt med Habiliteringen.

Kostnad: Ingen.

Syfte: Att föräldrar får kunskap om olika former av samhällsstöd.

Innehåll: Information om vårdbidrag, tillfällig föräldrapenning, Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och annat stöd som samhället erbjuder.
Ta gärna med er funderingar ni har så kan vi diskutera dessa gemensamt.
Vi träffas i grupp, men har ni senare behov av mer stöd kring dessa frågor kan egen tid bokas hos teamets kurator.
Även handläggare från Försäkringskassan medverkar.

Ledare: Kurator.

Tider: Informationen omfattar ett tillfälle, välj datum:
20 feb, 10 april eller 29 maj 2017, kl 10.00-12.00

Plats: Habiliteringen i Borlänge (vi samlas i Habiliteringens väntrum).

Anmälan till: Receptionen, Habiliteringen i Borlänge
Tfn 0243-49 78 00

Sista ansökan: En vecka innan aktuellt datum.

Vid frågor: Kurator Carina Jarl, tfn 0243-49 78 12

Minst/max antal deltagare: Max 10 st.

Sjukreseersättning: Nej.