Information om samhällsstöd

  • Datum: 7 november 2018 10:30
  • Börjar: 10:30
  • Slutar: 12:00
  • Plats: Habiliteringen i Mora
  • Kategori: Habilitering

Målgrupp: Föräldrar och anhöriga till barn och ungdomar som har kontakt med Habiliteringen.

Kostnad: Ingen

Syfte: Att få ökad kunskap om vilket samhällsstöd som finns för målgruppen.

Innehåll: Information om vårdbidrag, tillfällig föräldrapenning, LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) m m.

Ledare: Kuratorer från Habiliteringen.

Tider: Två tillfällen under hösten. Välj en av tiderna.
Tillfälle 1. Fredag 14 september 2018, kl 13.00-14.30
Tillfälle 2. Onsdag 7 november 2018, kl 10.30-12.00

Plats: Habiliteringen i Mora

Anmälan till: Receptionen, Habiliteringen i Mora
Tfn 0250- 49 39 50

Sista ansökan: Två vardagar före respektive informationsträff.

Vid frågor: Kurator Elina Silvennoinen eller
Kurator Sofia Jonasson tfn 0250-49 39 50

Minst/max antal deltagare: 4 st / 20 st

Sjukreseersättning: Nej.