Information om samhällsstöd

  • Datum: 12 februari 2018 15:00
  • Börjar: 15:00
  • Slutar: 16:30
  • Plats: Habiliteringen i Mora
  • Kategori: Habilitering

Målgrupp: Ungdomar från 16 år och unga vuxna upp till 30 år som är inskrivna på Habiliteringen, samt deras vårdnadshavare/föräldrar och andra närstående.

Kostnad: Ingen

Syfte: Att få ökad kunskap om vilket samhällsstöd som finns för målgruppen.

Innehåll: Information om Habiliteringens insatser för vuxna.
Information om samhällsstöd bl.a. LSS, Försäkringskassan, god man mm.

Ledare: Kuratorer från Habiliteringen.

Tider: 12 februari 2018, kl 15.00-16.30
12 juni 2018, kl 14.00-16.00

Plats: Konferensrummet Dalahästen, Habiliteringen i Mora

Anmälan till: Receptionen, Habiliteringen i Mora
Tfn 0250-49 39 50

Sista ansökan: Dagen före informationsträffen.

Vid frågor: Kurator Robert Buki 0250-49 39 50

Minst/max antal deltagare: 4 st och max 20 st

Sjukreseersättning: Nej