Inbjudan: Nätverksträff om ätstörningar 5 mars

  • Datum: 5 mars 2018 08:30
  • Börjar: 08:30
  • Slutar: 13:00
  • Plats: Dala ABC, Vasagatan 28, Falun

Välkommen till en nätverksträff i syfte att förbättra samarbetet oss emellan samt att öka kunskapen om ätstörningar. Fler verksamheter både inom landstinget och inom kommunala organisationer har visat intresse och efterfrågar kompetensöverföring. Därför skapar vi Ätnätverket – ett samverkansforum för ätstörningar.

Program

08.30 Kaffe och smörgås
09.00

  • Presentation av Simone Reiche Nordström – ny enhetschef dala ABC/Tornet
  • Samarbete Dala-ABC – partners (ÖVP, Primärvård, kommun, frisk&fri mm). Hur fungerar det?
  • Aktuella Ätstörningsfrågor
  • Utbud för kunskapsöverföring 2018
  • Övrigt – mejla gärna in dina frågor/önskemål om vad du önskar Ätnätverket ska bidra med.

12.00 Gemensam lunch med nätverkandefokus
13.00 Slut

Varmt välkommen!

Anmälan

Senast den 1 mars 2018 till simone.nordstrom@ltdalarna.se

Målgrupp

Chefer och nyckelpersoner

Om ätstörningar

Ätstörningar är tillstånd som förutsätter gedigen kunskap och i många fall specialiserad vård för att bemötande och behandling ska ge önskad effekt och resultat. Dala ABC och Tornet är två specialiserade verksamheter i länet som arbetar med ålders- och länsövergripande ätstörningsbehandling i var sin ålderskategori. Samverkan för båda verksamheterna håller på att skapas.

Forskning visar att god kunskap om ätstörningar hos personalen, gott bemötande samt tidiga interventioner är viktiga faktorer för snabbare tillfrisknande. Likaså att okunskap om ätstörningar däremot skapar grund för dåligt bemötande och bristande förståelse för patientens/personens situation vilket ofta leder till förlängda sjukdomstider.