Hur skriver man en bra etikansökan?

  • Datum: 30 oktober 2017 15:00
  • Börjar: 15:00
  • Slutar: 16:30
  • Plats: CKF
  • Kategori: Forskning

Anna Cristina Åberg

Anna Cristina Åberg, som sitter i Regionala Etikprövningsnämnden i Uppsala sedan 2007, delger oss sina erfarenheter av bra och mindre bra ansökningar. Anna Cristina är docent, och lektor i sjukgymnastik på Högskolan Dalarna.

Anmälan till karin.bjorling@ltdalarna.se