Hur ser våra matvanor ut?

  • Datum: 14 maj 2018 14:00
  • Börjar: 14:00
  • Slutar: 16:00
  • Plats: Habiliteringen, Mora
  • Kategori: Habilitering

Målgrupp: Föräldrar till ungdomar mellan 12 och 18 år.

Kostnad: Ingen kostnad.

Syfte: Samtal kring hälsosamma matvanor.

Innehåll: Vi träffas 2 dagar och pratar om vad vi äter, hur vi äter och vad vi kan förändra för en hälsosammare livsstil.

Ledare: Jeanette Boquist och Katarina Andersson, sjuksköterskor på barn- och ungdomshabiliteringen Mora.

Tider: Måndag 14 maj 2018 kl 14:00-16:00 och uppföljande dag
tisdag 12 juni kl 14:00-16:00

Plats: Habiliteringen Mora.

Anmälan till: Receptionen, Habiliteringen Mora
Tfn 0250-49 39 50

Sista ansökan: Fredag 4 maj 2018

Vid frågor: Kontakta receptionen 0250-49 39 50 eller via mail habiliteringen.mora@ltdalarna.se

Minst/max antal deltagare: Minst 3 deltagare och max 8 deltagare.

Sjukreseersättning: Nej.