Grundutbildning i Cerebral Pares

  • Datum: 22 november 2018 09:00
  • Börjar: 09:00
  • Slutar: 15:30
  • Plats: Konferensrum A4, Falu lasarett
  • Kategori: Habilitering

Målgrupp: Vuxna brukare med CP-skada. Föräldrar, närstående och personliga assistenter till vuxna brukare med CP-skada. För övriga, anmäl gärna intresse, plats kan finnas kvar.

Kostnad: Anhöriga gratis. Personal 800 kronor.

Syfte: Att öka kunskapen kring CP-skada.

Innehåll: Medicinsk information, motorik, träning, kommunikation, vardagsaktiviteter m m.
Föreläsning av person med CP-skada.

Ledare: Läkare, logoped, sjukgymnast, arbetsterapeut.

Tider: Torsdag 22 november 2018, kl 09.00-15.30.

Plats: Konferenscentrum A4, ovanför Gastronomen, Falu lasarett.

Anmälan till: Receptionen, Habiliteringen i Falun
Tfn 023-49 05 10

Sista ansökan: 8 november 2018

Vid frågor: Arbetsterapeut Maria Brosius-Nilsson, 0250-49 39 51
Kurator Ola Larsson, 0240-49 55 41
Medicinsk sekreterare Jonna Smeds, 023-49 10 60

Minst/max antal deltagare: 10 / 50

Sjukreseersättning: Nej.