INSTÄLLD! Kontinens: Förskrivning av inkontinenshjälpmedel - fördjupningskurs

  • Datum: 24 oktober 2017 09:00
  • Börjar: 09:00
  • Slutar: 16:00
  • Plats: Limsjögården, HSR-avdelningen Leksand
  • Kategori: Hjälpmedel

Kursen omfattar

  • Förskrivning av inkontinenshjälpmedel – mitt ansvar som förskrivare
  • Bäckenbottenträning och blåsträning - hur gör man?
  • Andra hjälpmedel och inkontinens – samverkan vid förskrivning m.m.
  • Gruppdiskussioner – Patientfall (ta med ett eget exempel)

Inbjudan

Anmäl dig senast 28 september 2017 - en person per anmälan.

Om du har frågor, kontakta inger.blomgren@ltdalarna.se