Föreläsning: Web of Science - söka med hjälp av citeringsdatabas

  • Datum: 11 december 2017 15:00
  • Börjar: 15:00
  • Slutar: 16:30
  • Plats: CKF
  • Kategori: Forskning

Annelie Strömsöe

Web of Science är en citeringsdatabas som i huvudsak innehåller ämnen inom medicin och naturvetenskap. Databasen ger uppgifter om antal citeringar om publicerade artiklar samt möjlighet att söka artiklar bakåt i tiden som är kopplat till citering.


Anmälan till: karin.bjorling@ltdalarna.se