Föräldragrupp

  • Datum: 5 september 2018 14:00
  • Börjar: 14:00
  • Slutar: 16:00
  • Plats: Habiliteringen i Falun
  • Kategori: Habilitering

Målgrupp: Föräldrar till barn med diagnos inom autismspektrum

Kostnad: Ingen

Syfte: Öka välbefinnandet hos föräldrar genom information och samtal. Skapa samhörighet mellan föräldrar med liknande upplevelser.

Innehåll: Vi träffas vid sex tillfällen i två timmar per gång, där en timme används för fördjupad information utifrån olika teman följt av en timmes samtalsgrupp. Olika professioner kommer att delta vid träffarna utifrån grupptillfällets tema.

Deltagare vid grupptillfällena har rätt till att ansöka om VAB. Intyg till Försäkringskassan för deltagande kan skrivas av Habiliteringen.

Ledare: Kurator, psykolog, arbetsterapeut, sjukgymnast, logoped, specialpedagog

Tider:
5/9: Vad innebär diagnosen?
27/9: Att hantera vardagssvårigheter
16/10: Stresshantering
7/11: Barnets inlärning och motorik
28/11: Stöd i samhället
10/12: Organisationer, föreningar och andra sammanhang
Kl 14.00-16.00 samtliga tillfällen

Plats: Habiliteringen Falun

Anmälan till: Receptionen, Habiliteringen i Falun,
Tfn 023-49 05 10

Sista ansökan: 29 augusti 2018

Vid frågor: Kurator Julia Larsson: 023-49 05 97
Psykolog Johanna Jansson: 023-49 05 66

Minst/max antal deltagare: Minst 6 / Max 20

Sjukreseersättning: Nej.