Föräldragrupp - autismspektrumtillstånd

  • Datum: 6 mars 2018 10:00
  • Börjar: 10:00
  • Slutar: 12:00
  • Plats: Habiliteringen i Borlänge
  • Kategori: Habilitering

Målgrupp: Föräldrar till små barn med autism alternativt frågeställning autism men ej färdigutrett.

Kostnad: Ingen. Fika (kaffe/te).

Syfte: Att föräldrar får dela erfarenheter och samtala kring svårigheter i vardagen.
Att få mer kunskap och verktyg att hantera de svårigheter som kan uppstå.

Innehåll: Samtal i grupp kring specifika frågor utifrån gruppens behov,
t ex samspel, kommunikation, svåra beteenden, kognitivt stöd, föräldrarollen, syskon.

Ledare: Kurator, arbetsterapeut och specialpedagog.

Tider:
Gruppen träffas vid fem tillfällen:
6 mars, 20 mars, 3 april, 16 april, 4 maj 2018 kl 10.00-12.00

Plats: Habiliteringen i Borlänge

Anmälan till: Receptionen, Habiliteringen i Borlänge
Tfn 0243-49 78 00

Sista ansökan: Omgående

Vid frågor: Kurator Carina Jarl, tfn 0243-49 78 12
Arbetsterapeut Lotta Mannerhagen, tfn 0243-49 78 26
Specialpedagog Lina Hampus, tfn 0243-49 78 22

Minst/max antal deltagare: Max 12 st.

Sjukreseersättning: Ja, billigaste färdsätt.