Föräldracafé i Mora

  • Datum: 13 april 2018 13:00
  • Börjar: 13:00
  • Slutar: 15:00
  • Plats: Habiliteringen i Mora
  • Kategori: Habilitering

Målgrupp: Föräldrar och anhöriga till barn och ungdomar som har kontakt med Habiliteringen.

Kostnad: Ingen

Syfte: Närstående kan mötas och träffa andra i liknande situation. Träffas och utbyta tankar, idéer och erfarenheter.

Innehåll: Under fem träffar får närstående information om det aktuella temat och de har möjlighet att prata kring detta och annat över en fika. Öppna träffar där man anmäler sig till respektive träff.

Ledare: Kuratorer från Habiliteringen.

Tider:
Fredag 2 februari kl 13-15
Tema: Återhämtning Stress/Sömn

Fredag 16 mars kl 13-15
Tema: Hur hjälper jag mitt barn till ökad självständighet?

Fredag 13 april kl 13-15
Tema: Syskon

Fredag 18 maj kl 13-15
Tema: Fritid och aktiviteter

Fredag 15 juni kl 13-15
Tema: Öppet för föräldrarnas val.

Plats: Konferensrummet Dalahästen, Habiliteringen i Mora

Anmälan till: Receptionen, Habiliteringen i Mora
Tfn 0250-49 39 50

Sista ansökan: Dagen före respektive träff.

Vid frågor: Kurator Elina Kisnis eller Kurator Sofia Jonasson 0250-493950

Minst/max antal deltagare: 4 st och max 20 st

Sjukreseersättning: Nej