Diskutera kultur- och hälsofrågor ur minoritetsperspektiv

  • Datum: 20 februari 2018 16:30
  • Börjar: 16:30
  • Slutar: 18:30
  • Plats: Kulturhuset tio14, Teatergatan 2, Falun

Sveriges nationella minoriteter är samer, Sverigefinnar, judar, romer och tornedalingar. Landstinget Dalarna bjuder in till en träff för att tillsammans diskutera hur språk, kultur, hälso- och sjukvårdsfrågor kan utvecklas i Dalarna på bästa sätt ur ett minoritetsperspektiv.

Träffen ingår i landstingets arbete för att främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige samt ta fram en ny kultur- och bildningsplan för åren 2019-2022. I arbetet behöver vi era åsikter.

Läs mer om träffen