Bensårsutbildning

  • Datum: 9 maj 2017 13:00
  • Börjar: 13:00
  • Slutar: 16:00
  • Plats: Melonen, Mora Lasarett
  • Kategori: Kompetenscentrum, Utbildning Övrigt

Med Siv Carlsson Bensårssjuksköterska, Hudmottagningen, Falu lasarett.

Målet med utbildningen är att du utövar och lär dig lindningsteknik samt om sårläkning.

Inbjudan vänder sig till personal inom Landstinget Dalarna, kommuner och privata vårdgivare.

Fot och bensår orsakar stort lidande för patienter som drabbas.

Om vi intar ett aktivt förhållningssätt kan bensåren bli få och recidiv en sällsynthet. Förutsättningar för ett gott resultat är god.

Diagnostik och behandling riktad mot bakomliggande orsak, samt kontinuerlig uppföljning och utvärdering.

Anmäl intresse till din närmaste chef! Som beslutar om du kan delta.

OBS! Max 20 deltagare per kurstillfälle.

Kostnad 250:- per deltagare från kommun och privata vårdgivare.

Anmälan: https://websurvey.textalk.se/start.php?ID=102443