Ätstörningar - tidig upptäck och bemötande 9 november

  • Datum: 9 november 2018 08:30
  • Börjar: 08:30
  • Slutar: 12:00
  • Plats: Dalarnas Museum, Stora föreläsningssalen, Stigaregatan 2-4 centralt i Falun
  • Kategori: Utbildning Övrigt

Eftersom ”gruvdagen” förra hösten var så uppskattad inbjuder Kompetenscentrum för ätstörningar Tornet och Dala ABC återigen alla er som träffar ungdomar och unga vuxna till denna dag. (OBS – komprimerat upplägg från i höstas)

Välkommen till en dag där du får möjlighet att bygga på dina kunskaper om ätstörningar och om hur du – var du än befinner dig inom vård, skola och omsorg – kan bidra till att upptäcka och bemöta problemet i ett tidigare skede.

Program

8.00 Kaffe

08.30 Välkommen! Presentation av Tornet och Dala ABC.
          - Vad är ätstörningar?
          - Tidig upptäckt och Bemötande.
          - Hur pratar man om ätstörningar?

09:45 Kaffe och smörgås

10:15 Möte med drabbade och möjlighet till frågor, diskussion, erfarenhetsutbyte

11:00 I huvudet på en person med ätstörning

11:45 Summering

12.00 Avslut

(Möjlighet att prata enskilt med enheternas personal)

Medverkande

Ylva Linder och Elisabeth Tasan – leg. psykologer.
Simone Reiche Nordström, enhetschef Dala ABC/Tornet
Frisk & Fri: Denise Hellander, kontaktperson

Målgrupp

Dagen riktar sig till ny personal inom BUP, personal som är verksamma inom skolan/skolhälsovård, ungdomsmottagningar, samtalsmottagningar för barn och unga, primärvården, fritidsverksamhet för ungdomar, socialtjänsten och andra intresserade som arbetar med barn och unga.

Anmälan

Till digital anmälansenast den 5 november, 2018

Kontaktperson

simone.nordtrom@ltdalarna.se eller 023-49 13 72

Övrigt

Föreläsningen är kostnadsfri. Förmiddagsfika ingår. Konferensen stöds av projektet ”Ätstörningsakademi i Dalarna – ett kunskapslyft” (PRIO-medel).