AKKtiv KomIgång

  • Datum: 24 januari 2017 13:00
  • Börjar: 13:00
  • Slutar: 15:00
  • Plats: Habiliteringen i Ludvika
  • Kategori: Habilitering

Målgrupp: Föräldrar till barn i förskoleåldern med svårigheter att förstå tal och/eller göra sig förstådda.

Kostnad: Ingen.
Fika till självkostnadspris.

Syfte: Att få ökad kunskap om hur man som förälder bäst stöttar sitt barns utveckling av kommunikation och språk.

Innehåll: Konkreta tips på hur man kan arbeta med språk och kommunikation på ett sätt som passar i familjens vardag.
Att lära sig om och hitta AKK – Alternativ och Kompletterande Kommunikationssätt, som passar ert barn och er familj.
Prova att använda kommunikationsstöd i hemmet.
Att träffa andra föräldrar som har barn med kommunikationssvårigheter för att utbyta erfarenheter och lära och inspirera varandra.

Ledare: Logoped och specialpedagog.

Tider: 24 jan, 31 jan, 7 feb, 14 feb, 21 feb, 7 mars, 14 mars, 28 mars 2017, kl 13.00-15.00

Plats: Habiliteringen i Ludvika

Anmälan till: Receptionen, Habiliteringen i Ludvika
Tfn 0240-49 55 40

Sista ansökan: 9 januari 2017

Vid frågor: Specialpedagog Iréne Alderman, 023-49 03 13

Minst/max antal deltagare: Min 5 / max 9 familjer

Sjukreseersättning: Nej.