AKKtiv KomIgång - Föräldrautbildning om kommunikation och kommunikationsstöd

  • Datum: 9 april 2018 14:00
  • Börjar: 14:00
  • Slutar: 16:00
  • Plats: Habiliteringen i Falun
  • Kategori: Habilitering

Målgrupp: Föräldrar till barn i förskoleåldern med svårigheter att förstå tal och /eller att göra sig förstådda

Kostnad: Ingen.

Syfte: Att få ökad kunskap om hur man som förälder bäst stöttar sitt barns utveckling av kommunikation och språk.

Innehåll: Konkreta tips på hur man kan arbeta med språk och kommunikation på ett sätt som passar i familjens vardag.
Att lära sig om och hitta AKK - Alternativ och Kompletterande Kommunikationssätt, som passar ert barn och er familj.
Prova att använda kommunikationsstöd i hemmet.
Att träffa andra föräldrar som har barn med kommunikationssvårigheter för att utbyta erfarenheter och lära och inspirera varandra.

Ledare: Logoped och specialpedagog

Tider: 9 apr, 23 apr, 7 maj, 21 maj, 28 maj, 4 jun, 11 jun, 2018
kl 14.00-16.00

Plats: Habiliteringen Falun, lokal meddelas senare

Anmälan till: Receptionen, Habiliteringen i Falun
Tfn 023-49 05 10

Sista ansökan: 20 mars 2018

Vid frågor: Iréne Alderman, specialpedagog 023-49 03 13

Minst/max antal deltagare: Min 5 / max 9 familjer

Sjukreseersättning: Nej.