Funktionshindersorganisationer

Stäng

Kontakt

Marie Eriksson

Handläggare

Besöksadress: Myntgatan 2 Falun Box 712, 791 29 Falun 023-49 03 44 marie.a.eriksson@ltdalarna.se

Theresia Holmstedt Jensen

Projektstrateg

Besöksadress: Myntgatan 2 Falun Box 712, 791 43 Falun 070-539 74 17 theresia.jensen@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Från och med år 2016 har bidragen till handikapporganisationer flyttats över från Landstinget Dalarnas handikappkonsulent till Kultur- och bildningsförvaltningen.

På så vis har Kultur- och bildningsförvaltningen hand om all bidragsgivning inom landstinget som går till ideella föreningar, funktionshindersföreningar, politiska ungdomsförbund och studieförbund.

Inför 2018 görs ansökan digitalt

Ni ansöker på identiska handlingar som övriga ideella, idéburna organisationer.
För de föreningarna som så önskar finns det möjlighet att få en ansökningshandlingar på papper tillsänt.

Kontakta Marie Eriksson 023-49 03 44 marie.a.eriksson@ltdalarna.se , så skickas ansökningshandlingarna brevledes till er. Om ni har frågor eller problem med den digitala ansökan kontakta Theresia Holmstedt Jensen, theresia.jensen@ltdalarna.se  023-490441, eller 070-5397417

Här kan du läsa mer om hur du ansöker digitalt.

Utlysningsperiod

Utlysningen är öppen mellan 21 augusti och 18 september 2017.

Nyheter

Nytt för i år är att ni ska skicka med en enkel verksamhetsplanering för året ni söker medel för. Varje förening gör en egen ansökan som sänds till Kultur- och bildningsförvaltningen- de samlas inte av HSO och skickas in gemensamt.

Bidragens storlek

Medlen till funktionshinderföreningarna tilldelas för 2018 på samma sätt som tidigare; stödet utgår med ett grundbidrag om 5000 kr till föreningar med färre än 200 medlemmar och 10 000 kr till föreningar med fler medlemmar. Därutöver tillkommer ett volymbidrag baserat på antal medlemmar.

Beslut

Politikerna i Folkrörelseberedningen går igenom ansökningarna 7-10 november. Om de har behov av att träffa någon förening för att höra mer om verksamheten kan ni komma att kallas till dialogsamtal.
Kultur- och bildningsnämnden tar det formella beslutet om bidragen på sitt decembermöte. Därefter skickas beslut ut företrädesvis via mejl till er.