Verksamhetsstöd till länsorganiserade föreningar 2019

Stäng

Kontakt

Marie Eriksson

Handläggare

Besöksadress: Myntgatan 2 Falun Box 712, 791 29 Falun 023-49 03 44 marie.a.eriksson@ltdalarna.se

Theresia Holmstedt Jensen

Projektstrateg

Besöksadress: Myntgatan 2 Falun Box 712, 791 43 Falun 070-539 74 17 theresia.jensen@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Föreningar, ideella idéburna folkrörelser inklusive funktionshindersorganisationer och studieförbund i Dalarna kan hos landstinget ansöka om bidrag till verksamhet som bedrivs på distriktsnivå.

Landstinget Dalarna vill med stödet till de ideella idéburna organisationerna och föreningarna i Dalarna stödja utvecklingen av ideologiska, demokratiska, sociala och opinionsbildande krafter i länet. Stödet ska bidra till att främja hälsan hos Dalarnas invånare och en hållbar utveckling av länet.  Läs mer om stödet i högerspalten ”Landstinget Dalarnas riktlinjer för stöd till ideella, idéburna organisationer".

Beslut om bidrag för 2019 fattas i december av Kultur- och bildningsnämnden och överenskommelser om utbetalning till organisationer som beviljats stöd utsänds efter att beslutet vunnit laga kraft.

Ansökningsperiod för bidrag för år 2019 är 20 augusti-17 september 2018.