Bröderna Molanders stiftelse

Stäng

Kontakt

Bröderna Molanders stiftelse

Kultur- och bildningskansli Landstinget Dalarna Box 712, 791 29 Falun 023-49 03 44 molanderska.stipendiet@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Förre grosshandlaren Carl Adolf Molander donerade den 14 juli 1916 etthundra aktier i Stora Kopparbergs Bergslags AB. Under namnet Bröderna Molanders stiftelse skulle avkastningen från dessa aktier ge ungdom från Dalarna möjlighet att studera till praktiska yrken. I sitt testamente utsåg Carl Adolf Molander Landstinget till förvaltare av förmögenheten.

Utbetalningen av Bröderna Molanders stipendium kommer att ske under vecka 16. Samtliga som beviljats stipendium får beslutet hemskickat.

Bröderna Molanders stiftelse

Under namnet Bröderna Molanders stiftelse skulle avkastningen från dessa aktier ge ungdomar från Dalarna möjlighet att studera till praktiska yrken. Stipendium utgår för högskole- eller annan eftergymnasial utbildning till studerande från Dalarna som uppfyller följande tre krav:

  • Du har gått grundskolans högstadium eller totalt sex år i skolor i Dalarna (högskolestudierna ej inräknade).
  • Du går universitets/högskoleutbildning eller annan eftergymnasial yrkesinriktad utbildning vars totala längd omfattar minst ett läsår.
  • Under studietiden erhåller du inte fria läromedel, fri skollunch eller förmåner från arbetsgivare, aktivitetsstöd eller rekryteringsbidrag.
  • Du har aldrig erhållit stipendiet tidigare.
  • Sök stipendiet under utbildningens sista läsår (examensjobb inräknat).
  • Stipendiet beräknas på utbildningens/programmets totala antal terminer heltidsstudier.

Stipendiet kan endast erhållas en gång och avse program, examen eller motsvarande.