Bröderna Molanders stiftelse

Stäng

Kontakt

Bröderna Molanders stiftelse

Kultur- och bildningskansli Landstinget Dalarna Box 712, 791 29 Falun 023-49 09 12 molanderska.stipendiet@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Förre grosshandlaren Carl Adolf Molander donerade den 14 juli 1916 etthundra aktier i Stora Kopparbergs Bergslags AB. Under namnet Bröderna Molanders stiftelse skulle avkastningen från dessa aktier ge ungdom från Dalarna möjlighet att studera till praktiska yrken. I sitt testamente utsåg Carl Adolf Molander Landstinget till förvaltare av förmögenheten.

Stipendium utgår för högskole- eller annan eftergymnasial utbildning till studerande från Dalarna som uppfyller följande tre krav:

  • ska ha gått grundskolans högstadium eller totalt sex år i skolor i Dalarna (högskolestudierna ej inräknade)
  • går universitets/högskoleutbildning eller annan eftergymnasial yrkesinriktad utbildning vars totala längd omfattar minst ett läsår
  • som under studietiden inte erhåller fria läromedel, fri skollunch eller förmåner från arbetsgivare, aktivitetsstöd eller rekryteringsbidrag.

Stipendiet kan endast erhållas en gång och avse program, examen eller motsvarande.

Stipendiet söks senast den 16 november sista läsåret. Sökande får besked per brev i slutet av december.

OBS!

Handläggning av stipendieansökningar beräknas bli klar under maj månad 2017 med utbetalningar innan midsommar.