Beviljade stöd våren 2017

Stäng

Kontakt

Theresia Holmstedt Jensen

Projektstrateg

Besöksadress: Myntgatan 2 Falun Box 712, 791 43 Falun 070-539 74 17 theresia.jensen@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarnas kultur- och bildningsnämnd beslöt vid nämndmötet den 14 mars att bevilja medel för 20 utvecklings- och integrationsprojekt i länet till en totalsumma om 1,2 miljoner kronor. Projektmedlen går till olika kultur- och idrottsföreningar och studieförbund.

Landstinget Dalarnas kultur- och bildningsnämnd beslöt vid nämndmötet den 14 mars att bevilja medel för 20 utvecklings- och integrationsprojekt i länet till en totalsumma om 1,2 miljoner kronor. Totalt inkom 60 projektansökningar i vårens utlysning, till en totalsumma om 4,4 miljoner kronor.

Sökande organisation Projekt Beviljat belopp
GAIR "ARVET EFTER OTTILIA ADELBORG - ett internationellt utbyte och konstnärligt utforskande i Dalarna" 100 000 kr
Konst i Dalarna KID fortbildning 50 000 kr
Stiftelsen Vattnäs konsertlada Samtal och debatt om feministisk operascen i Vattnäs Konsertlada 70 000 kr
Musik vid Siljan Vänföreningen Musiksamverkan vid Siljan 80 000 kr
Ugnsgruppen i Norrbärke hembygsförening Workshop med bränning i keramisk sodaugn 15 000 kr
Sundborns teaterförening Don Juan 50 000 kr
NORDLEK 2018 NORDLEK 2018 30 000 kr
Uppsälje framtid Musik i Ladan – Kejsarens nya kläder 30 000 kr
Littearaturens hus i Dalarna Samverkan och fortbildning kring litteraturens roll i samhället 45 000 kr
Föreningen Svenskatimmerhus Fallstudier moderna timmerhus 45 000 kr
Falu kanotklubb Forsarna som lyfter Dalarna 90 000 kr
Ludvika brukshundsklubb Läshund ger läslust – mobila ekipage når fler barn 50 000 kr
Sverok Gävledala Proud and Nerdy 2017 25 000 kr
By-Folkärna Pastorat Carmina Burana - Manifestation för Möte & Mångfald 35 000 kr
Samiska Kulturföreningen Dejpeli Bear and Natives – Traditionell kunskap om Renen och Livet som Same 50 000 kr
Föreningen Tjärnkraft DEMOKRATISKOLOR 90 000 kr
Somaliska Kvinnor för Utveckling i Dalarna Kvinnors rätt 90 000 kr
Borlänge Multikulturella Förening Blockparty 75 000 kr
Verdandi Låt tusen blommor blomma! 90 000 kr
Studieförbundet Vuxenskolan Dans för integration

90 000 kr