Beviljade projektstöd omgång 3, 2015

Stäng

Kontakt

Theresia Holmstedt Jensen

Projektstrateg

Besöksadress: Myntgatan 2 Falun Box 712, 791 43 Falun 070-539 74 17 theresia.jensen@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarnas kultur- och bildningsnämnd har i den här omgången fördelat medel på 1 356 000 kronor till 23 projekt i länet. 50 ansökningar har kommit in om sammanlagt 3,81 miljoner kronor.

Motivering

De beviljade ansökningarna uppfyller projektstödets kriterier mycket väl och projekten har goda förutsättningar att genomföras, samt har en regional betydelse för länets utveckling inom kultur, bildning och folkhälsa.

Beslut om projektstöd

Dalarnas Idrottsförbund har tilldelats 100 000 kr för projektet Nya idrottsformer forts.

Falu Dramatiska Teater har tilldelats 70 000 kr för projektet Rymdhjärta

Falu Pride Kulturförening har tilldelats 40 000 kr för projektet Regnbågstältet Camp

Föreningen Peace & Love har tilldelats 75 000 kr för projektet Action Academy Dalarna

Galleri Se Konst har tilldelats 15 000 kr för projektet Galleri Se Konst

Ibn Rushd Studieförbund Mitt Distriktet har tilldelats 90 000 kr för projektet
Öka Muslimers delaktighet vid kulturella utbudet

Ideella föreningen Glasverkstaden i Borlänge har tilldelats 11 000 kr för projektet Flytta Glasverkstaden

Internationella förening – Dialogen har tilldelats 40 000 kr för projektet Ett kulturarv från Gagnef till Van

Karlfeldtföreningen har tilldelats 20 000 kr för projektet Poetry & Peace

KORDA Art productions har tilldelats 100 000 kr för projektet Internationella Dansresidens i Matsesgården Stigsbo

NBV Dalarna har tilldelats 100 000 kr för projektet Pilotprojekt "KWAYA" – ett interkulturellt projekt för unga med sång, dans, musik, mötesplats och med unga som ambassadörer för mångfald.

Popkollo Falun har tilldelats 60 000 kr för projektet Popkollo Falun 2015 (Dagkollon)

RFSL Dalarna har tilldelats 10 000 kr för projektet Newcomers Group Dalarna

Sensus studieförbund har tilldelats 80 000 kr för projektet Amningskurs för blivande föräldrar i Dalarna

Skankaloss Kulturförening har tilldelats 20 000 kr för projektet Gagnefs Barn

Skådebanan i Dalarna har tilldelats 100 000 kr för projektet Fortsättning mäklare för gränssnittet Kultur och hälsa

Stiftelsen Arkivbyggnaden i Smedjebacken har tilldelats 40 000 kr för projektet Ung i Europa

Stiftelsen Stora Kopparberget har tilldelats 50 000 kr för projektet BRORSLOTTEN

Studiefrämjandet Gävle Dala Norr har tilldelats 40 000 kr för projektet SeeMyArtDalarna - Vi skapar konst tillsammans

Studiefrämjandet Södra Dalarna har tilldelats 75 000 kr för projektet Sänk tröskeln

Studieförbundet Vuxenskolan har tilldelats 90 000 kr för projektet Se människan i Säter/projektförberedande

Studieförbundet Vuxenskolan har tilldelats 60 000 kr för projektet Summer Camp

Umis förening har tilldelats 70 000 kr för projektet Lyfta blicken