Beviljade projektstöd omgång 4, 2016

Stäng

Kontakt

Theresia Holmstedt Jensen

Projektstrateg

Besöksadress: Myntgatan 2 Falun Box 712, 791 43 Falun 070-539 74 17 theresia.jensen@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarnas kultur- och bildningsnämnd har i den här omgången fördelat medel på 1 465 kronor till 26 projekt i länet. 54 ansökningar har kommit in om sammanlagt 3,81 miljoner kronor.

Ansökningarna är till störst antal inkomna från kulturföreningar med 32 stycken. 10 ansökningar har inkommit från studieförbund, 4 stycken från idrottsföreningar och 9 från övriga föreningar.

Ansökningar för insatser för asylsökande och nyanlända är betydligt fler än tidigare år. I ansökningarna relaterar man till läget i omvärlden och de flyktingströmmar som kommer till Sverige och Dalarna.

Här är projekten som får stöd våren 2016