Beviljade projektstöd omgång 2, 2014

Stäng

Kontakt

Theresia Holmstedt Jensen

Projektstrateg

Besöksadress: Myntgatan 2 Falun Box 712, 791 43 Falun 070-539 74 17 theresia.jensen@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarnas kultur- och bildningsnämnd har i den här omgången fördelat medel på 990 000 kronor till 23 projekt i länet. 54 ansökningar har kommit in om sammanlagt 4,4 miljoner kronor.

Motivering

De beviljade ansökningarna uppfyller projektstödets kriterier mycket väl och projekten har goda förutsättningar att genomföras, samt har en regional betydelse för länets utveckling inom kultur, bildning och folkhälsa.

Beslut om projektstöd

Folkets Hus upa Säter Förening tilldelas ett projektstöd om 25 000 kronor för projektet Nyfiken på Opera live på Bio

SISU Idrottsutbildarna tilldelas ett projektstöd om 50 000 kronor för projektet Integrering genom idrottskolor

ABF Dalarna tilldelas ett projektstöd om 80 000 kronor för projektet På lika villkor

IOGT- NTO Dalarna tilldelas ett projektstöd om 15 000 kronor för projektet Nu dricker även mormor, och farmor – om äldre kvinnors ökande alkoholkonsumtion

Dalarnas Idrottsförbund tilldelas ett projektstöd om 50 000 kronor för projektet Antidoping

Studiefrämjandet Södra Dalarna tilldelas ett projektstöd om 50 000 kronor för projektet Låt mig berätta - integration genom självpresentation

Werner Aspenströmsällskapet tilldelas ett projektstöd om 30 000 kronor för projektet Werner Aspenströms liv

Kreativa Nätet tilldelas ett projektstöd om 40 000 kronor för projektet Förstudie om behov av stöd till KKN Dalarna

Konst i Dalarna tilldelas ett projektstöd om 100 000 kronor för projektet Konstnärslänken

ScenKonstellationen tilldelas ett projektstöd om 70 000 kronor för projektet Dalaskräcken

Fallsbjörkens Ateljéprogram tilldelas ett projektstöd om 50 000 kronor för projektet Internationellt residens för konstnärer

Falu Jazzklubb avdelning tilldelas ett projektstöd om 40 000 kronor för projektet UNG JAZZ FORUM 2014

Konstfrämjandet i Dalarna tilldelas ett projektstöd om 50 000 kronor för projektet Ryssläger i Abborrtjärn Smedjebacken

Studiefrämjandet Gävle Dala Norr tilldelas ett projektstöd om 50 000 kronor för projektet Konst i byn

SPF:s Daladistrikt tilldelas ett projektstöd om 10 000 kronor för projektet Fotokurs

Sensus studieförbund tilldelas ett projektstöd om 30 000 kronor för Skaparprojektet

Sjöviks Kamratförbund tilldelas ett projektstöd om 50 000 kronor för projektet Music Breaching the Barriers

Bojsensburgs ungdomsråd tilldelas ett projektstöd om 20 000 kronor för projektet Konst & skapande

Dalarnas Spelmansförbund tilldelas ett projektstöd om 25 000 kronor för projektet Ett band i varje låt

Dala-Floda operafest tilldelas ett projektstöd om 50 000 kronor för projektet "Musikdramatik för alla"

Stiftelsen Rovdjurscentrum tilldelas ett projektstöd om 40 000 kronor för projektet Snöskulpturfestival barn 2015

Studiefrämjandet Gävle Dala Norr tilldelas ett projektstöd om 40 000 kronor för projektet SeeMyArtDalarna

UNF tilldelas ett projektstöd om 25 000 kronor för projektet Nyktrare studentliv