Beviljade projektstöd omgång 1, 2014

Stäng

Kontakt

Theresia Holmstedt Jensen

Projektstrateg

Besöksadress: Myntgatan 2 Falun Box 712, 791 43 Falun 070-539 74 17 theresia.jensen@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

För första gången har Landstinget Dalarnas kultur- och bildningsnämnd fördelat medel genom den nya bidragsformen Projektstöd. Denna gång fördelas 1 341 000 kronor till 20 projekt i länet. 75 ansökningar har kommit in som sammanlagt sökt 7,1 miljoner kronor. Till nästa ansökningsomgång 2014 återstår 669 000 kronor.

Motivering

De beviljade ansökningarna uppfyller projektstödets kriterier mycket väl och projekten har goda förutsättningar att genomföras, samt har en regional betydelse för länets utveckling inom kultur, bildning och folkhälsa. Det finns även en stark utvecklingsambition inom projekten.

Beslut om projektstöd

Kvinnojouren Falun tilldelas ett projektstöd om 90 000 kronor för projektet Medialt främjande av ett jämställt samhälle fritt från våld.

KORDA Art productions tilldelas ett projektstöd om 100 000 kronor för projektet Matsesgården – Dansresidens.

Sverok Gävle-Dala tilldelas ett projektstöd om 80 000 kronor för projektet Rusta upp Härskarringens lajvområde.

Dalarnas idrottsförbund tilldelas ett projektstöd om 100 000 kronor för projektet Nya idrottsformer.

Stiftelsen Gagnefs minnesstuga tilldelas ett projektstöd om 52 000 kronor för projektet Digitalisering av Ottilia Adelborgs dagböcker.

Dalarnas hembygdsförbund tilldelas ett projektstöd om 15 000 kronor för projektet Seminarium om medeltida timmerbyggnader.

Studieförbundet Vuxenskolan tilldelas ett projektstöd om 90 000 kronor för projektet Hip Hop i hela Dalarna.

Kulturföreningen Hagen tilldelas ett projektstöd om 50 000 kronor för projektet Extensions Hagen.

Sten i Älvdalen tilldelas ett projektstöd om 72 000 kronor för projektet Porfyrskulptur.

SISU idrottsutbildarna Dalarna tilldelas ett projektstöd om 100 000 kronor för projektet Kultur möter idrott.

NBV Dalarna tilldelas ett projektstöd om 60 000 kronor för projektet Föreningsbibliotek för läsfrämjande insatser.

Skådebanan i Dalarna tilldelas ett projektstöd om 100 000 kronor för projektet Mäklare för gränssnittet kultur och hälsa.

Kulturföreningen Paraden tilldelas ett projektstöd om 80 000 kronor för projektet Scensommarvecka hos Hilda.

Scenkonstellationen tilldelas ett projektstöd om 70 000 kronor för projektet Tulpansvindeln.

Orsa Grafikverkstad tilldelas ett projektstöd om 100 000 kronor för projektet Ny utbildning kreativt bokbinderi.

Sensus studieförbund tilldelas ett projektstöd om 54 000 kronor för projektet Friskvårdsaktiviteter för funktionsnedsatta.

Studieförbundet Bilda Gävle-Dala tilldelas ett projektstöd om 18 000 kronor för projektet Jazz Folk och Fjäll.

Långsta Fritid och Nöje tilldelas ett projektstöd om 25 000 kronor för projektet Öka gemenskapen och kulturlivet i Långshyttan och södra Dalarna.

Kulturföreningen Bergstenska tilldelas ett projektstöd om 53 000 kronor för projektet Popkollo Falun.

Studiefrämjandet Gävle Dala Norr tilldelas ett projektstöd om 32 000 kronor för projektet Kulturläger för tjejer.

Nästa ansökningsomgång startar 18 augusti 2014.