Beviljade stöd hösten 2016

Stäng

Kontakt

Theresia Holmstedt Jensen

Projektstrateg

Besöksadress: Myntgatan 2 Falun Box 712, 791 43 Falun 070-539 74 17 theresia.jensen@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Tisdagen den 25 oktober fattade Landstinget Dalarnas kultur- och bildningsnämnd beslut om vilka utvecklings- och integrationsprojekt i Dalarna som beviljats medel för hösten 2016.

Totalt inkom 41 projektansökningar och 20 har valts ut. Sju projekt inom integration delar på 500 000 kronor, vilket tas av de statliga medel som tilldelats Landstinget Dalarna för särskilda insatser inom asylområdet. 13 projekt delar på 600 000 kronor av de medel kultur och bildning fått för att fördela till utvecklingsprojekt.

Projektens övergripande syfte är att bidra till att nå målen i kultur- och bildningsplanen och landstingets övergripande mål om ett hälsosammare Dalarna.

För att se vilka projekt som har fått stöd hösten 2016, följ länken högst upp på höger sida.