Dalarna som fristad för konstnärlig yttrandefrihet

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Det finns i dag ett femtontal fristäder i Sverige. ICORN har sexton svenska medlemmar, de flesta är städer men även ett par regioner är medlemmar och Dalarna är en av dessa.

Sedan början av 1990-talet har städer runtom i världen tagit initiativ till att under en viss tid bjuda in en författare eller journalist som inte har möjlighet att fritt verka i sitt yrke i hemlandet. Idag är rörelsen breddad och inkluderar musiker och bildkonstnärer, och samlas i medlemsorganisationen ICORN.

Landstinget Dalarna tog under vintern 2014 emot en bildjournalist som får möjlighet att fritt utöva sitt konstnärskap under två år. Nu är fristadsprogrammet i Dalarna avslutat och en utvärdering är gjord.

Fristadsprogrammet skiljer sig från andra konstnärliga residensprogram genom att det viktigaste kriteriet vid urval inte är konstnärliga meriter, utan istället behovet att komma i säkerhet och/eller att få sin röst hörd och sina texter publicerade.

Men det är inte bara frågan om att erbjuda skydd för en individ; fristadsarbetet går ut på att säkra yttrandefriheten och allas globala rätt att få sina synpunkter framförda i offentliga sammanhang.

 

 

ICORN, The International Cities of Refuge Network

ICORN är en sammanslutning av städer och regioner runt om i världen som värnar yttrandefrihetsgrundlagen. ICORN upprättar en lista på förföljda författare som kan erbjudas fristad hos någon av de anslutna städerna. En viktig samarbetspartner för ICORN är Internationella PEN, som genom underavdelningen Writers in Prison Committee ansvarar för research och lägesrapport angående författares situation i olika länder. Läs mer om ICORN:

PEN International

Författare har alltid varit, och är fortfarande, mål för hot och förföljelse. Hundratals, om inte tusentals författare från hela världen är fängslade eller allvarligt förföljda helt enkelt för att de utövar sin grundläggande rätt till yttrandefrihet. PENs arbete utgår från att det skrivna ordet inte har några gränser, vare sig politiska, nationella eller religiösa. PEN är en hörnsten i denna världsomspännande rörelse av fristäder. Läs mer om PEN International

Läs mer om Svenska PEN

Kulturrådets handbok för fristäder