Handikapporganisationer

Stäng

Kontakt

Marie Eriksson

Handläggare

Besöksadress: Myntgatan 2 Falun Box 712, 791 29 Falun 023-49 03 44 marie.a.eriksson@ltdalarna.se

Theresia Holmstedt Jensen

Projektstrateg

Besöksadress: Myntgatan 2 Falun Box 712, 791 43 Falun 070-539 74 17 theresia.jensen@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Från och med år 2016 har bidragen till handikapporganisationer flyttats över från Landstinget Dalarnas handikappkonsulent till Kultur- och bildningsförvaltningen.

På så vis har Kultur- och bildningsförvaltningen hand om all bidragsgivning inom landstinget som går till ideella föreningar, politiska ungdomsförbund och studieförbund.

Samma rutiner som inför 2016: De handikapporganisationer som avser söka bidrag för år 2017, gör på samma sätt som tidigare år. Gå till blanketten i spalten till höger, skriv ut den eller spara på nätet.

Fyll i  och skicka in den antingen i pappersform eller e-post: 
Pappersform: Landstinget Dalarna, Kultur och bildning, Box 712, 791 29 FALUN
Märk kuvertet med ”Ansökan om bidrag till handikapporganisation”:
E-post: mejla ansökan till kultur@Ltdalarna.se
Ansökan kan skickas in mellan 15 augusti och 11 september 2016.

Nästa år kommer ansökan att främst ske via nätet. Informationsmöten om hur det går till kommer att hållas under våren 2017.

Beslut: Politikerna i Folkrörelseberedningen går igenom ansökningarna 8-11 november. Om de har behov av att träffa någon förening för att höra mer om verksamheten kan ni komma att kallas till dialogsamtal torsdag 10 eller fredag 11 november.

Kultur- och bildningsnämnden tar det formella beslutet om bidragen på sitt decembermöte. Därefter skickas beslut ut företrädesvis via mejl till er.

Kontakt:
Om du har frågor kring ansökningarna går det bra att kontakta:
Theresia HolmstedtJensen
telefon: 023- 490041 mobil: 070 -5397417
mejl: theresia.jensen@Ltdalarna.se

Marie Eriksson
telefon:023-49 03 44
mejl: marie.a.eriksson@Ltdalarna.se