Stöd och stipendier

Stäng

Kontakt

Malin Lagergren

Kultur- och bildningschef

Landstinget Dalarna, Box 712 791 29 Falun 070-312 41 06 malin.lagergren@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Det finns en hel del hjälp att få om du funderar på att genomföra ett kultur- ett folkbildningsprojekt av något slag. Landstinget Dalarna arbetar för att stödja och uppmuntra länets kulturliv på olika sätt.

Som arrangör eller kulturutövare kan du få handfast stöd av våra konsulenter inom konst, dans, film, hemslöjd och scenkonst med att planera och utföra kulturprojekt. Du kan också vända dig direkt till våra övriga kulturverksamheter. Deras nätverk är omfattande och de har en unik kompetens inom sina respektive områden.

Studieförbund och föreningar kan söka årliga finansiella bidrag för sin verksamhet i länet och söka projektstöd två gånger per år.

Vi delar årligen ut ett kulturpris, två kulturstipendier och fyra kulturstipendier för unga.

Landstingets kultur- och bildningsnämnd ansvarar också för två utbildningsstipendier.

Våra olika typer av ansökningar görs digitalt via hemsidan. Information om ansökningstider hittar du under respektive stöd.

Medel till utvecklingsprojekt

Stödet kan sökas av föreningar, studieförbund och ideella idéburna organisationer två gånger per år för utveckling av kultur och folkbildning. Läs mer under rubriken i vänstermenyn.

Stöd från andra finasiärer

Bidrag till kulturprojekt kan även sökas från andra externa bidragsgivare, vi tipsar om några i högermenyn.