Uppdragsöverenskommelser

Stäng

Kontakt

Malin Lagergren

Kultur- och bildningschef

Landstinget Dalarna, Box 712 791 29 Falun 070-312 41 06 malin.lagergren@ltdalarna.se

Erik Arrhén

Samverkansstrateg

Besöksadress: Myntgatan 2, Falun Box 712 791 29 Falun 023-49 01 97, 070-684 34 81 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

I arbetet med prioriteringarna i kultur- och bildningsplanen är uppdragsöverenskommelserna en viktig del.

Utifrån prioriteringarna i den regionala kultur- och bildningsplanen tecknar landstinget årsvisa uppdragsöverenskommelser med de länskulturinstitutioner som omfattas av samverkansmodellen , men som inte ingår i landstingets organisation. I uppdragsöverenskommelsen framgår även storleken på det regionala bidraget, både stats- och landstingsbidrag, som verksamheten tilldelas för året.

Uppdragsöverenskommelserna för 2016 finns sammanställda under Uppdragsöverenskommelser här på sidan. Processen med uppdragsöverenskommelser beskrivs schematiskt i en PowerPoint.

På våren 2017 görs en uppföljning av uppdragsöverenskommelsen 2016 av landstingets kultur- och bildningsnämnd.

Länskulturinstitutionernas verksamhetsberättelser för 2016:

Arkivcentrum Dalarna        Verksamhetsberättelse 2016
Avesta Art   Verksamhetsberättelse 2016
Dalateatern   Verksamhetsberättelse 2016
Dalarnas Hemslöjdsförbund   Verksamhetsberättelse inkl. årsredovisning 2016
Dalarnas museum   Verksamhetsplan 2016
Folkrörelsearkivet   Verksamhetsberättelse 2016
Folkmusikens hus   Verksamhetsberättelse 2016
Musik i Dalarna   Årsredovisning 2016
Verksamhetsberättelse 2016
Verksamhetsberättelse Unga Musik i Dalarna 2016

Film i Dalarna
Länsbiblioteket
Scen Dans Konst

  Verksamhetsberättelser 2016 På hösten träffar kultur och bildningsnämnden länskulturinstitutionerna igen för att diskutera innehållen och bidragsnivåerna i de nya överenskommelserna för 2018.