Rådet för fria kulturskapare

Stäng

Kontakt

Malin Lagergren

Kultur- och bildningschef

Landstinget Dalarna, Box 712 791 29 Falun 070-312 41 06 malin.lagergren@ltdalarna.se

Erik Arrhén

Samverkansstrateg

Besöksadress: Myntgatan 2, Falun Box 712 791 29 Falun 023-49 01 97, 070-684 34 81 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Kultur- och bildningsplanen ska tas fram i samråd med olika delar av samhället, bland annat de fria kulturskaparna.

Rådet för fria kulturskapare

Landstinget Dalarna har skapat Rådet för fria kulturskapare där representanter från de fyra konstområdena ord, ton, bild/form och scen/film träffas för att diskutera hur förutsättningarna för att bo och verka i Dalarna kan förbättras. Rådet, som är just rådgivande, kommer att träffas ca fyra gånger per år och de minnesanteckningar som förs under sammanträdena läggs ut här på hemsidan.

I rådet sitter:

May Lindholm, bildkonstnär, ordförande Konst i Dalarna
Emma Billbäck, form- och bildkonstnär, ledamot i Konstcentrum Mitt
Torbjörn Lundgren, författare, ombud för Sveriges författarförbund i Dalarna
Ellinor Fritz, musiker
Maria Blom, manusförfattare och regissör

Sammankallande är Erik Arrhén, samverkansstrateg, kultur- och bildningsförvaltningen

Rådet har skapats utifrån rekommendationer från KLYS, Konstnärliga och litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd, som bevakar arbetet med de regionala kulturplanerna.

Dialoger sker också hos länets kulturverksamheter

Verksamheter som ingår i samverkansmodellen har fått i uppdrag av Landstinget Dalarna att hålla dialoger med de fria kulturskapare som kommer i kontakt med verksamheten.