Remiss kultur- och bildningsplan 2019-2022

Stäng

Kontakt

Malin Lagergren

Kultur- och bildningschef

Landstinget Dalarna, Box 712 791 29 Falun 070-312 41 06 malin.lagergren@ltdalarna.se

Erik Arrhén

Samverkansstrateg

Besöksadress: Myntgatan 2, Falun Box 712 791 29 Falun 023-49 01 97, 070-684 34 81 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna tar fram en ny regional kultur- och bildningsplan för perioden 2019-2022. Nu finns möjlighet att skicka in synpunkter på innehållet.

Mellan 9 maj och 29 juni är Dalarnas regionala kultur- och bildningsplan ute på remiss. Under den tiden är alla som vill välkomna att skicka in skriftliga förslag till förbättringar på innehållet. Förslagen ska ha skickats in senast den 29 juni till kultur@ltdalarna.se  eller Landstinget Dalarna, Kultur- och bildning, Box 712, 791 29 Falun. Märk innehållet med kultur- och bildningsplan.

Här kommer du kunna ta del av inskickade remissvar allteftersom de skickas in. Sidan uppdateras löpande.