Dialog med civilsamhället

Stäng

Kontakt

Malin Lagergren

Kultur- och bildningschef

Landstinget Dalarna, Box 712 791 29 Falun 070-312 41 06 malin.lagergren@ltdalarna.se

Erik Arrhén

Samverkansstrateg

Besöksadress: Myntgatan 2, Falun Box 712 791 29 Falun 023-49 01 97, 070-684 34 81 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Kultur- och bildningsplanen tas fram i dialog med civilsamhället och professionella kulturskapare. Civilsamhället har flera möjligheter att påverka innehållet. Tag chansen att göra din röst hörd.

Planen tas fram genom en rad dialoger med civilsamhälle under hösten 2017 och vintern 2018. Inbjudan till dialogerna publiceras här på hemsidan och skickas ut till föreningar och studieförbund i landstingets nätverk. För att vara säker på att få information om det löpande arbetet kan du registrera din e-postadress här på hemsidan.

13 februari
Dialog med civilsamhället på Fornby folkhögskola, Borlänge kl. 18.00-20.00

14 februari
Dialog med civilsamhället på Mora folkhögskola, Mora kl. 16.00-18.00

20 februari
Dialog nationella minoriteter på Kulturhuset tio14, Teatergatan 2, Falun, kl. 16.30–18.30

Här kommer några goda skäl till varför det är viktigt att ge input till arbetet med planen:

  • Var med och påverka vad som ska prioriteras i Dalarna 2019-2022
  • Prioriteringarna i planen styr fördelning av föreningsstöd och projektbidrag
  • Syns du inte finns du inte – Gör din RÖST HÖRD!
  • Optimera förutsättningarna för att utöva kultur och bildning i Dalarna
  • Bidra till att stärka samverkan mellan civilsamhälle, kommuner, landsting och konstnärerna
  • En dialog är en möjlighet till att nätverka och omvärldsspana

Så här går arbetet till 2017-2018

Dialogen med civilsamhället startar hösten 2017 med ett avstamp på föreningsdagen den 24 oktober i Borlänge. Under föreningsdagen arrangeras två pass för att berätta om vad en kultur- och bildningsplan är, vad samverkansmodellen innebär och varför en förening ska ta tid att engagera sig i en dialog med landstinget.

I februari 2018 arrangerar vi två dialoger på olika platser i Dalarna. Civilsamhället bjuds in för att diskutera vad som ska prioriteras inom kultur och folkbildning i Dalarna de närmsta åren. Det som kommer fram i dessa dialoger tas sedan omhand av landstinget i det fortsatta arbetet med planen.

I mars träffar landstinget chefer för länskulturinstitutioner, rektorer på landstingets skolor och kulturchefer från kommuner i Dalarna. Här kommer bland annat resultaten från de två dialogerna att presenteras och diskuteras.

Under april kommer ett första utkast på plan att skrivas som sedan släpps på remiss under maj/juni 2018. I samband med släppet arrangeras två remisskonferenser på två orter i Dalarna. Till dessa är bland annat organisationer från civilsamhället inbjudna. På konferensen presenterar landstinget innehållet i utkastet och förklarar hur man tänkt.

Under remisstiden får var och en lämna synpunkter på utkastet till plan. Landstinget tar efter remisstidens slut ställning till varje yttrande. En slutversion av planen skickas sedan vidare till landstingets kultur- och bildningsnämnd och därefter till landstingsstyrelsen. Ärendet behandlas till sist i november i landstingsfullmäktige som slutgiltigt beslutar om planens innehåll.