Kultur- och bildningsplan 2019-2022

Stäng

Kontakt

Malin Lagergren

Kultur- och bildningschef

Landstinget Dalarna, Box 712 791 29 Falun 070-312 41 06 malin.lagergren@ltdalarna.se

Erik Arrhén

Samverkansstrateg

Besöksadress: Myntgatan 2, Falun Box 712 791 29 Falun 023-49 01 97, 070-684 34 81 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Kultur- och bildningsplanen omfattar hur den regionala kultur- och bildningsverksamheten i Dalarna ska utvecklas och främjas.

Nu drar arbetet igång med att ta fram en plan för kulturen och folkbildningen i Dalarna för perioden 2019-2022. Planen och dess prioriteringar ska tas fram i samverkan med kommunerna i Dalarna och i dialog med civilsamhälle och professionella kulturskapare.

Inom kulturområdet ska planen vara ett instrument för planering och ett underlag i dialogen med staten om de regionala kulturmedlen.