Dialoger inför kultur- och bildningsplan

Stäng

Kontakt

Malin Lagergren

Kultur- och bildningschef

Landstinget Dalarna, Box 712 791 29 Falun 070-312 41 06 malin.lagergren@ltdalarna.se

Erik Arrhén

Samverkansstrateg

Besöksadress: Myntgatan 2, Falun Box 712 791 29 Falun 023-49 01 97, 070-684 34 81 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Dialog med länets kommuner och studieförbund

När kultur- och bildningsplanen tas fram har landstinget dialoger om innehållet med olika grupper i länet, som bidrar till att Dalarna har ett rikt kulturliv.

Under framtagandet av kultur- och bildningsplanen var  Dalarnas kommuner, de professionella kulturskaparna, föreningsliv, folkbildning och andra aktörer, som t. ex. de nationella minoriteterna, delaktiga i planearbetet. Dalarnas barn och unga, som är en prioriterad målgrupp för kulturen i länet, har fått tycka till och påverkat planens innehåll.

Dialoger våren 2015

Dialogerna inför kultur- och bilningsplanen 2016-2018 ägde rum under 2015. Se sammanställningarna i högerspalten.

Samtalen har rört sig om planens olika delar som vision, mål, prioriteringar och uppdrag till landstingets verksamheter.

I kommunerna var respektive kulturchef Landstingets kontaktperson.