Dalarnas regionala kultur- och bildningsplan

Stäng

Kontakt

Malin Lagergren

Kultur- och bildningschef

Landstinget Dalarna, Box 712 791 29 Falun 070-312 41 06 malin.lagergren@ltdalarna.se

Erik Arrhén

Samverkansstrateg

Besöksadress: Myntgatan 2, Falun Box 712 791 29 Falun 023-49 01 97, 070-684 34 81 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Sidor ur Dalarnas regionala kulturplan

Kultur- och bildningsplanen ska visa hur den regionala kultur- och bildningsverksamheten i Dalarna ska utvecklas och främjas.

Kultur- och bildningsplanen ska visa hur den regionala kultur- och bildningsverksamheten i Dalarna ska utvecklas och främjas.

Med planen ska den så kallade nya kultursamverkansmodellen som är beslutad av regeringen (enligt förordning 2010:2012) införlivas. Samverkansmodellen innebär att vi ska utveckla dialogerna med Dalarnas kommuner, de professionella kulturskaparna, föreningsliv, folkbildning och andra aktörer som gör att Dalarna har ett rikt kulturliv och god tillgång på folkbildning.

Inom kulturområdet ska planen vara ett instrument för planering och tjäna som underlag i dialogen med staten om de regionala kulturmedlen. Med den nya samverkansmodellen ska landsting och regioner avgöra vilka verksamheter som ska få statligt stöd.

Dalarnas kultur- och bildningsplan 2016-2018

Landstingsfullmäktige i Dalarna beslutade den 24 november 2015 om den regionala kultur- och bildningsplanen som gäller under perioden 2016-2018.