Framtid och utveckling

Stäng

Kontakt

Malin Lagergren

Kultur- och bildningschef

Landstinget Dalarna, Box 712 791 29 Falun 070-312 41 06 malin.lagergren@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Kultur och bildningschef Malin Lagergren föreläser. På en projektorduk vid hennes sida syns rubriken Utmaningar och möjligheter. Foto: Lena Nyberg

Vi vill bli ännu bättre, vi vill att Dalarnas medborgare ska vara nöjda med länets kultur och bildning. Tillsammans påverkar vi framtiden!

Projekt som utvecklar

Landstinget Dalarna har fått utvecklingsbidrag från Kulturrådet för att projekten Anoda dans, Anoda Ung konst och Musikdramatik för barn och unga. För 2015 har dessutom projektet Dela läslust och Dalatetarn goes folk tilldelats medel. Bidragen är viktiga för de särskilda satsningar som behövs för att driva utvecklingen framåt.

Vi vill öka öppenheten

För att bli mer synliga och för att du ska veta hur vi arbetar och hur du som dalamedborgare kan påverka länets kulturliv vill vi utveckla vår kommunikation med fokus på dialog och öppenhet.

Tänka tillsammans

Länets kulturskapare och kommuner, föreningar och organisationer ska vara med och påverka Dalarnas kultur och bildningsverksamhet. Vi vill också bli bättre på att fånga upp barn och ungas tankar och önskemål.

Utredning av bidragshanteringen

Under våren och sommaren undersöker vi hur bidragen till kultur- och bildningsverksamhet ska kunna förbättras och göras enklare. Med hjälp av ny databas och andra regler vill vi få bidragen lättare att hantera både för dig som söker och för mottagarna.