Kultur- och bildningsplanen är ute på remiss

Publicerad 8 maj 2018

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna tar fram en ny regional kultur- och bildningsplan för perioden 2019-2022. Nu finns möjlighet att skicka in synpunkter på innehållet.

Mellan 9 maj och 29 juni är Dalarnas regionala kultur- och bildningsplan ute på remiss. Under den tiden är alla som vill välkomna att skicka in skriftliga förslag till förbättringar på innehållet. Förslagen ska ha skickats in senast den 29 juni till kultur@ltdalarna.se eller Landstinget Dalarna, Kultur- och bildning, Box 712, 791 29 Falun. Märk innehållet med kultur- och bildningsplan.

Läs remissversionen av kultur- och bildningsplanen

Följebrev till remiss

Lista på remissinstanser

Dokumentation från remisskonferenser 21-22 maj

Remisskonferenser

Landstinget bjuder in till två träffar för att presentera och diskutera förslaget till ny regional kultur- och bildningsplan 2019-2022. Välj att delta vi ett av dessa tillfällen:

21 maj, Fornby folkhögskola, kl. 18.00-19.30
Fornbyvägen 9, Borlänge

22 maj, Mora folkhögskola, kl. 18.00-19.30
Yvradsvägen 29, Mora

Inbjudan remisskonferens