Ett demokratiskt digitalt Dalarna

Publicerad 7 september 2018

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Att vara digitalt delaktig är en demokratisk rättighet. Den som står utanför det digitala samhället har inte samma förutsättningar som andra att delta och göra sin röst hörd. Den som inte är digitalt delaktig blir beroende av andra för att klara sig i det digitala samhället.

Vilka insatser görs det i Dalarna för att hjälpa den som står utanför det digitala samhället att bli digitalt delaktig? Hur kan vi tillsammans se till att Dalarna blir bäst på inkludering i den digitala världen? Vart vill Dalarna med det regionala digitaliseringsarbetet?

Tid och plats

7 november
Kl. 9.00-16.00
Tegera arena, Leksand

Konferensen vänder sig till dig som arbetar för ett Digitalt Dalarna med människan i fokus. Du kan verka inom folkbildning, förenings- och kulturliv eller arbeta med it och digitala frågor i offentlig eller privat sektor.

Möjlighet till nätverkande och inspiration till hur man kan utveckla sin verksamhet så att alla medarbetare och medborgare blir digitalt inkluderade.

Inbjudan som pdf

Kontakt och anmälan

Linda Sävhammar
E-post: linda.savhammar@ltdalarna.se
Telefon: 072-143 81 29