Dalarna får 1,8 miljoner extra till regional kultur

Publicerad 14 februari 2017

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Kulturrådet har beslutat om extra stöd till regional kulturverksamhet och Dalarna är ett av de 13 län som får ökat stöd.

"Kulturrådet har i sitt beslut att bevilja landstinget i Dalarna ett extra stöd om 1,8 mkr tagit fasta på de behov som finns för att ge operaverksamheten i Dalhalla en mer stabil grund och även folkmusiklägret Ethno. Även arbetet med att utveckla områdena dans och bild och form lyfts fram i beslutet".

Stödet ska gå till regional kulturverksamhet som ökar till tillgängligheten och skapar förutsättningar för ökad kvalitet och förnyelse genom att ta till vara digitaliseringens och teknikens möjligheter, utveckla den regionala kulturella infrastrukturen och ger ökat utrymme för konst- och kulturområden som har svag regional struktur.