Teater

Stäng

Kontakt

Dalateatern

Besöksadress: Teatergatan 1, 791 62, Falun Dalateatern, Box 1010, 791 10 Falun 023-77 76 00, 023-166 77 info@dalateatern.se

Anneli Strömberg

Enhetschef Scen Dans Konst

Besöksadress: Falugatan 2, Falun 072-553 80 49, 023-49 01 92 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Dalateatern spelman på taket föreställning.

Scenkonstkonsulenten 

medverkar till att scenkonst kan upplevas och utövas i hela Dalarna. Scenkonstkonsulenten tillhör enheten Scen Dans Konst som du hittar om du följer bildlänken till höger på sidan.

Dalateatern

Dalateatern är regionens länsteater och drivs i stiftelseform med Landstinget Dalarna som stiftare och ensam huvudman. Teatern har sina scener och administrativa ledning i egna lokaler i anslutning till Falu Folkets Hus. Dalateatern spelar teater för barn, ungdom och vuxna i länets alla kommuner och gästspelar även utanför länet. Teatern utgör även ett stöd till länets amatörteatergrupper.

Barn och ungdom är sedan länge viktiga målgrupper för teatern. Dramapedagoger för- och efterarbetar föreställningar för lärare och elever.

Dalateatern tar emot gästspel, ordnar föreläsningar och andra aktiviteter. Samarbete sker med andra kulturinstitutioner i och utanför länet.

Besök Dalateaterns egen hemsida genom att klicka på länken till höger.